Vantörs församling, forts

När Brännkyrka Hembygdsförening grundades på 1940-talet omfattade Brännkyrka församling ett betydligt större område än idag.  Bl.a. ingick då Vantörs församling, men 1957 avskildes denna som en egen församling. Den ingår dock fortfarande i Brännkyrka Hembygdsförenings verksamhetsområde, men efterhand har kunskaper och expertis inom föreningen beträffande de stadsdelar som ingår i Vantörs församling tunnats ut, framför allt beträffande stadsdelarna Bandhagen, Högdalen och Hagsätra. Vi vill mycket gärna återupprätta kunskapen om dessa områden, kanske i form av studiecirklar, föredrag eller skrivna artiklar. Om du på något sätt kan vara oss behjälplig i detta arbete, inte minst i form av bildmaterial, så kontakta föreningens ordförande, Anita Lundin, telefon 88 57 13 eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected]