Årsmötet 2013, forts

Ordföranden i Hägerstens Hembygdsförening, Birgitta Biesheuvel, var inbjuden som gäst och valdes som ordförande för mötet. Cirka 40-talet medlemmar hade mött upp och valde bl.a. den nya styrelsen, där vår ordförande Anita Lundin fick förnyat förtroende för ytterligare en mandatperiod. Två nya medlemmar valdes till styrelsen, Eva Innings och Ing-Mari Laingren. Alva Skoglund valdes till hedersmedlem i föreningen efter sina mångåriga bidrag till styrelsens arbete. Protokollet från årsmötet hittar du här.

Vinnare i det lotteri som sålts under vintern fram till årsmötet blev:
Gertie Bergström (större tavla)
Ing-Mari Laingren (mindre tavla)
Britt-Marie Öquist (Nils Erik Landells Stockholmskartor)