Om oss

Brännkyrka Hembygdsförenings målsättning är att värna bygdens kulturvärden och minnesmärken samt att dokumentera lokalhistorien från äldsta tider till nutid. Föreningen vill sprida kunskap genom möten, utflykter, publikationer och kurser.  

Föreningen verkar huvudsakligen inom Brännkyrka och Vantör distrikt i Stockholm.

Brännkyrka Hembygdsförening, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, har...

Läs mer >

Nyheter

Årsskrift 2020

 
 

Företagsamma Brännkyrka skall ta med er på en resa genom den tid, då Brännkyrka förvandlades från en jordbruksbygd till nuvarande samhälle, dominerat av omfattande industriområden, stora bostadsområden och väl utbyggda kommunikationer. Boken beskriver framför allt de viktigaste gårdarna, industrierna och kommunikationslederna men ger också några exempel...

Läs mer >

Årsmöte 2020

Det från mars uppskjutna årsmötet hölls onsdagen den 23 september i Älvsjökyrkan, där 22 glest placerade medlemmar deltog. Protokollet finns tillsammans med tidigare årsmötesprotokoll under "Föreningen" i menyn uppe till vänster, men kan även hämtas här. Även underlaget för årsmötet finns både i menyn och här

Årsskrift 2019


Bebyggelse och Folkliv i Vantör beskriver med många bilder företeelser och utveckling i Vantör.

Boken är i A4-format och innehåller 68 sidor (inkl. omslaget) och kostar 100:- kronor. Den ingår i årsavgiften för medlemmar i föreningen (1 bok per hushåll) och kan hämtas på Lerkrogen i samband med söndagsöppet under våren 2020 med början...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

Webbinarium 3

10 March 2021


Årsskriften "Långbroparken, åkerlandskap - sjukhus - bostadsområde"

Fokus på avsnittet om omvandlingen till bostäder.

Anmälan och frågor via mail till [email protected]. Länk till webbinariet skickas per mail före start.

Läs mer >

Brännkyrka Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 10 March 2021 18:30

Slutar: 10 March 2021 19:30

Webbinarium 4

17 March 2021


Årsskrifterna "Från Mälaren till Magelungen" och "Genom linsen"

Anmälan och frågor via mail till [email protected]. Länk till webbinariet skickas per mail före start.

Läs mer >

Brännkyrka Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 17 March 2021 18:30

Slutar: 17 March 2021 19:30

Webbinarium 5

24 March 2021


Årsskriften "Lokal kommers"

Anmälan och frågor via mail till [email protected]. Länk till webbinariet skickas per mail före start.

Läs mer >

Brännkyrka Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 24 March 2021 18:30

Slutar: 24 March 2021 19:30

Visa fler aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]