Kort historik


Den 8 maj 1980 hölls ett informationsmöte i församlingshemmet (mötet fick flyttas hit eftersom uppslutningen blev så stor så kyrkskolans lokaler, där mötet hade planerats äga rum, inte räckte till) och vid detta tillfälle beslöts att en hembygdsförening skulle bildas i Brämhult. En interimstyrelse valdes som skulle arbeta fram stadgar och förslag för hur föreningen skull drivas, och som också skulle förbereda det första årsmötet som ju är föreningens födelsedag. Intrimstyrelsem bestod av Torgny Bondestam, Asta Larsson, Sven Bremholt, Märta Fornegård samt Roland Persgården.

Den 4 sept.1980 hölls det första årsmötet i Brämhults församlingshem och till styrelse för verksamhetsåret valdes enligt följande: Ordf. Roland Persgården, ledamöter: Dag Henriksson, Anmna-Lisa Nilsson, Inge Kihl och Monica Posse, till revisorer valdes Erik Nilsson och Håkan Sjölander med Robert Karlsson som ersättare. Som ombud till regionalt hembygdsförbund valdes Roland Persgården och till valberedningen utsågs Staffan Odhagen, Rune Gustavsson och Frideborg Kyllergård. Årsavgiften för 1980 bestämdes till 10:-. När detta skrives är fortfarande undertecknad ordförande.

Här nedan följer nu ett urval av händelser under åren som gått och som kan vara av speciellt intresse att rapportera. Naturligtvis finns mycket mer som borde omnämnas men som sagt - detta är ett kortfattat urval avdet som föreningen har varit engagerad i.

1980. Föreningen bildas

1980. Kyrkskolans 75-årsfirande.

1982. Skrivelse till Rä (riksantikvarieämbetet) ang. flyttning av kyrkoorgeln för att målningar på läktaren bättre skulle framträda. Skrivelsen beviljades och orgeln fick den sidoplacering den har idag.

1983. Varggropen mellan Svinåsa gård och Ymergården utgrävd och iordningställd.

1984. Studiecirkeln "Vår hembygds skola".

1984. Häftet "kultur-och fornminnen i Brämhult" ges ut.

1986. Projektet "Brämhult från forntid till nutid" tillsammans med åk 6 på Myråsskolan och länsskolnämnden startar och där bland mycket annat utgrävning och dokumentering av Örnatorpet sker. Projektet avslutades med en stor  utställning i Myråsskolan som besågs av över ettusen personer. Utställningen visades även på andra ställen.

1991. Järnframställningsplats funnen vid Kärra, på kyrkans mark, och platsen är i dag R-märkt.

1994. Filmen -En gammaldags kyrjhelg 1894- av Roland Persgården och Bernt Ragnarsson spelas in och premiärvisas i början av år 1995.

1995-1996. Nils Holgerssonsjubileet.

1998. Nuvarande kyrkans 200-årsfirande. (Kyrkan byggdes till 1798.)

2000. Bysantiska mynt från 600-talet funna i grunden till Örnatorpet av ett par skolpojkar. Historien bakom vet vi inte men fyndet utlöste stort rabalder hos massmedia. I övrigt i slutet av 1900-talet och fram till idag omfattande protester tillsammans med allmänheten mot anläggandet av den sk matarleden och mot rivningen av gården Kärra I båda fallen cirkulerade protestlistor vilket inte hjälpte i någotdera fallet. Under alla år har vi genomfört torp-och kulturvandringar över hela "socknen", ett flertal mestadels varje vår och höst. Bland dessa kan nämnas besök på Råsseredsmossen där under olika perioder skett torvupptagning med fortfarande synliga bevis och en promenad längs en skolstig som barnen som bodde i Tosseryd hade att vandra till Brämhults skola på sin tid. Några av dem som gått denna stig till skolan var med på vandringen.

Borås och Brämhult den 27/10-09

Roland Persgården

Källa: Roland Persgården, tel: 033-104029 Mobilnr: 070-2556680

Förening:

Brämhults Hembygdsförening

Skapad av: Gun-Britt Andersson (2012-10-29 15:40:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brämhults Hembygdsförening (2019-01-22 11:14:37) Kontakta föreningen