Nykter eldsjäl i Brämhult


"Per i Kärra" hette egentligen Per Gustav Johansson, född 1879 i Brämhult i byn Kärra, vars tre gårdar numera är jämnade med marken, och jorden i dag tagits i anspråk, del för utvidgning av kyrkogården, dels för villabebyggelse, bland annat Pers tidigare ägor.
   Kan arbetade i början av 1900-talet som vävare i Norge. Åren 1907-1908 tillbringade han i Tyskland där han s spritmissbruk höll på att

förstöra honom innan han med hjälp kom till insikt om sin situation. Det ledde till att han när han återvänt till Brämhult, blev en hängiven nykterhetskämpe i logen Sigurd Ring.
   Åren 1937-1938 blev han idékläckare och regissör till en film om logens historia. Per var en eldsjäl inom många områden, och han kunde offra hur mycket tid och pengar som helst på sina idéer och intressen. Han köpte till exempel för egna pengar in böcker och startade ett bibliotek i logens regi som till slut innehöll cirka 2000 band.
   Per var en mycket kunnig frukt-,bär-och biodlare och sålde oftast sina produkter på torget i Borås. Den första radion i Brämhult konstruerades av Per i början på 1920-talet och väckte stor beundran hos allmänheten.
   Han var liksom sin far ("Jipe") en nyodlare av stora mått. Ett pampigt stenröse, "Pera stenröse" 300m sydväst om den tidigare gården vittnar än idag om detta.
   Han var också ombud för lantmännen och försåg bönderna i Brämhult med utsäde, kalk och dyligt.
   Per övertog gården 1930 efter sin fader. Han var ogift och bodde till-sammans på gården med sin syster Emma.
   Per dog 1959 och ligger begravd på Brämhults kyrkogård tillsammans med föräldrar och syskon.

Roland Persgården
Bernt Ragnarsson

 

 

Förening:

Brämhults Hembygdsförening

Skapad av: (2013-04-19 07:39:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brämhults Hembygdsförening (2019-01-22 11:12:30) Kontakta föreningen