Brämhults hembygdsförenings årsmöte 2014


 


 Dag Henriksson avtackar avgående ordförande Roland Persgården

Efter 33 år som ordförande i Brämhults hembygdsförening avgick Roland Persgården.
Årsmötet började med en parentation över avlidna medlemmar under året.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar där Margareta Bengtsson valdes till ny ordförande och Hans Svensson valdes in i styrelsen avtackades Roland Persgården av
Dag Henriksson som poängterade att Roland starkt förknippas med föreningen och gjort den till vad den är idag.

Övriga medlemmar i styrelsen är Eva Henriksson, Karl-Erik Andersson, Kerstin Nilsson, Marita Swedengren, Roland Persgården och Börje Henriksson.

Roland Persgården avslutade med en resumé över Hembygdsföreningens verksamhet från starten 1980 tills idag.

Vårens program kommer att avslutas med gökotta på Kristi Himmelsfärdsdag
den 29/5 kl 07,00

 

Förening:

Brämhults Hembygdsförening

Skapad av: (2014-04-30 20:13:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brämhults Hembygdsförening (2019-01-22 11:43:18) Kontakta föreningen