Styrelsen Brämhults Hembygdsförening 2019


Ordförande:
Bengtsson Margareta
033-248970
[email protected]

Vise ordförande:
Berggren-Nilsson Kerstin

Kassör och sekreterare:
Henriksson Eva
033-123480
[email protected]

Vise sekreterare:
Swedengren Marita

Ledamöter:
Karl-Erik Andersson

Henriksson Börje

Persgården Roland

Ersättare:
Svensson Hans

 

 

 

 

 

Editerad av: Gun-Britt Andersson (2019-01-22 11:06:19)