Föreläsning och bildspel av Tore Hagman


Årets första programpunkt hos Brämhults hembygdsförening var en föreläsning och bildvisning  av naturfotografen Tore Hagman på temat hembygden. Han visar i ord och bild den förändring som skett i landskapet och hos människorna under de sista 25 åren. Ett stort antal bilder visade den stora skillnaden från att ha levt i lugn och ro under knappa förhållanden till dagens "bråttomsamhälle". Tore Hagmans vackra bilder och frågeställningar lämnade ingen närvarande oberörd och han tackades med rungande applåder för sitt föredrag.

Editerad av: Gun-Britt Andersson (2019-01-22 11:19:12)