Brämhults Kyrka


Brämhults kyrka,väster om Borås, är en av Västergötlands få medeltida träkyrkor som bevarats till våra dagar, om än kraftigt förändrad. Den timrade kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, vidbyggd sakristia i söder samt vapenhus såväl i väster som i norr. Ingångar via vapenhusen. Av den medeltida träkyrkan återstår endast långhusets västparti, dendrokroniskt daterat till 1400-talets slut.

I samband med grävningar under kyrkans golv på 1950-talet blottades sannolikt grund stenarna till medeltids kyrkans smalare,rak slutna kor (möjligen framkom även spår efter en äldre träkyrka på platsen). Under 1600-talet vid-byggdes sakristia och vapenhus. Vid en radikal ombyggnad 1796-98 fick kyrkan sitt nuvarande, tidstypiska koravslyt.

Vapenhuset framför långhusets västgavel uppfördes under 1800-talet (före 1879). Kyrkans timmerväggar är exteiört brädfodrade och vitmålade under tegeltäckta sadeltak. Rektangulära fönsteröppningar. Även om den rikt utsmyckade interiören förefaller homogen präglas den av tillskott från flera århundraden. När kyrkan ombyggdes 1796-98 nedmonterades ett äldre innertak-målat av Dittlef Ross på 1730-talet- vilket dock till vissa delar ännu återstår. Innerväggarnas dekorativa måleri härrör sannolikt från tidigt 1800-tal. Det brädvälvda innertaket smyckades vid restaureringen 1925 med målningar av konstnär John Hadaeus som avsåg harmoniera interiörens 1700-tals karaktär.
Markus Dahlberg 1994-09-22
Hämtat från Riksantikvarieämbetes byggnadsregister

Förening:

Brämhults Hembygdsförening

Skapad av: Gun-Britt Andersson (2012-10-28 19:00:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brämhults Hembygdsförening (2019-01-22 11:56:18) Kontakta föreningen