Alla vårens aktiviteter är inställda

Brämhults Hembygdsförening

Brämhult 18 mars 2020aktiviteter under

Som en följd av coronavirusets spridning i landet har styrelsen för Brämhults
Hembygdsförening beslutat att ställa in föreningens återstående aktiviteter
under våren inklusive årsmötet, som vi återkommer till i höstprogrammet. De allra
flesta av våra medlemmar är i riskzon vid infektion av viruset och vi vill,
genom att ställa in våra aktiviteter under våren, göra vad vi kan för att minimera
smittorisken för medlemmarna.

Den aktivitet som var vårens sista, är kyrkan med vandring på den nya
kyrkogården. Vi har inte kunnat få något besked än om kyrkan kommer att hålla den,
de kommer att annonsera i sådana fall. Du får då själv välja om du vill delta eller
ej.

Vår förhoppning är att vi skall kunna återuppta verksamheten efter sommaren
och att vi då kan ha ett normalt höstprogram. Vi kommer att försöka få in de nu i
våra inställda aktiviteter i höstprogrammet i stället.

Styrelsen för Brämhults Hembygdsförening
Margareta Bengtsson, ordf.

                                                                                           Eva Henriksson, sekr.
                                                                                           0703-602724                                                                                                                     

 


 


Editerad av: Gun-Britt Andersson (2020-03-18 15:55:31)