Tidningsurklipp från Sundals-Ryr


Klicka på "anpassa till bredd" när du har klickat på länken. Bakåt på fliken

Sundals-Ryrs gamla kyrka i förfall 1894 16/3
Jordbävningen under gudstjänsten i Sundals-Ryrs gamla kyrka 1904 23/10
 
Sundals-Ryrs nya kyrka nästan färdig 1905
 
Lån av Orsa Kommun för Sundals-Ryrs nya Kyrka 1905
 
Kyrkogårdens utvidgning 1906 10/1
 
Sista gudstjänsten i Sundals-Ryrs gamla kyrka 1906 6/5
Invigning av Sundals-Ryrs nya kyrkogård 1906 29/7
 
Invigning av Sundals-Ryrs nya kyrka 1906 29/7
Vandaler från Brålanda 1910 16/6
En årlig händelse på 1950,60 och kanske 70 talet också, i Sundals-Ryr

De gamlas dag i Sundals-Ryr.pdf

Auktion Årbols mejeri.pdf

Mejeribranden i Årbol 1919.pdf

Huvudledningen gick mellan Gunvarbyn och Björserud
 

Sundals-Ryrs brandförsvar.pdf

Försäljning av torp Björserud 1915.pdf

Ränsning av Hakerudsälven 1905.pdf

Poststationen flyttades från Bön Sundals-Ryr till Årbol Sundals-Ryr 1906
 
Förening:

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening

Skapad av: Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening (2019-10-09 20:47:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening (2020-04-09 18:18:38) Kontakta föreningen