Bilder på bygget Nybygget


Bengt

Nybygget sommaren 2014

Dammen

Betongbilen kommer

Sigge

Gunnar och Andreas

Gunnar

Här borta byggdes Nybygget 

Nybygget våren 2015

Verandan

Nybygget våren 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Sigvard Lindhe (2020-01-28 17:12:53)