Kuriosa


Dialektord från Brålandabygden och Dalslänska talesätt och ordstäv.

Editerad av: Sigvard Lindhe (2019-03-21 15:48:46)