Om oss

Välkommen till Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening!

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening verkar för hembygdsarbetet inom 
 
Brålanda och Sundals-Ryrs församlingar.
 
Hembygdsarbetets syfte är att värna och vårda hembygdens historia så den kan
föras vidare till kommande generationer,
Vi verkar också för en levande landsbygd där människor i alla åldrar ska ha möjlighet
att träffas och komma samman.
Hembygdsarbetet innebär till största delen att visa och berätta om hembygdens
historia. Det gör vi bland annat genom att arrangera utställningar, foto- och
filmvisningar, föreläsningar och vandringar. Vi har även sammanställt material i
bokform.
Varje år deltar ett antal föreningsmedlemmar i en studiecirkel där de arbetar
med att dokumentera och sammanställa material.
 
Vi medverkar i aktiviteter som är gemensamma för bygden exempelvis Bygdefesten
och Temalördagar.
Föreningen samlar in särskilt intressanta föremål från bygden främst när det gäller
jordbruk och hantverk.
Föreningen vårdar Råskog hembygdsmuseum med byggnaderna Råskogstugan och Nybygget.
 
Vi har som målsättning att vara en del av bygden, delta i dess aktiviteter och att
själva vara värdar för aktiviteter. För en bygd i utveckling behövs en bevarande insats
där historien synliggörs inte bara som en nostalgisk kuriositet utan som en historisk
referens och erfarenhetsaspekt inför framtiden.
Vi är också engagerade i Brålanda Stationshus, Sikhallsmagasinet och Brålanda Väntjänst.
 
Föreningen har ca 170 medlemmar.
 
Råskogs Hembygdsmuseum får projektstöd från Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal
samt från Jordbruksverket under perioden 2017 – 2021.
 
Projektets syfte:
Projektet ska bidra till en levande landsbygd genom att aktivera och inspirera människor i
alla åldrar och samhällsklasser till att värna och vårda hembygdens historia och föra vidare
till kommande generationer. Projektet har också som syfte att skapa en samlingsplats där
människor kan komma samman, bidra till bygdens gemensamma historia genom att delge
sina egna berättelser och erfarenheter
 
För att nå mål och syfte behöver vi samarbeta med:
Skolan, kyrkan, lokala föreningar, företagarföreningen, konsthantverkare, Väntjänsten
 
Mål vid projektets slut:
Att bygga utställningar, både permanenta och tillfälliga, som är intressanta för publik.
Att tillvarata, dokumentera och restaurera intressanta historiska föremål, foton och
dokument. Samla in berättelser och ta del av människors erfarenheter.
Att visa hembygdens historia för publik.
Att arrangera levande hembygdsdagar under året för människor från närområdet och
tillresta. Ex mat- och hantverksdag.
Att samarbeta med olika partners som skolan, kyrkan, lokala föreningar, företagarföreningen,
konsthantverkare och Väntjänsten.
 
Mål på lång sikt:
Vi ska ha fått en permanent utställning i vår utställningslokal. Vi ska ha genomfört två
tillfälliga utställningar.
Vi ska i våra utställningar visa upp föremål som vi tagit tillvara på sakkunnigt sätt. Vi ska ha
samlat in ett antal berättelser från människor i olika åldrar i skilda ämnen som vi kan
använda i utställningen.
i ska ha etablerat en plattform där vi genom samarbete med olika partners har årliga
arrangemang,V besök och studiecirklar.