Johan Printz


Johan Printz föddes 20 juli 1592. Hans far, Björn Hansson,var kyrkoherde Bottnaryd. Han gick i skola i Jönköping, Skara och Linköping. Han reste till Tyskland för att utbilda sig till präst. Trettioåriga kriget pågick i Tyskland. År 1625 återkom Johan till Sverige efter att i Tyskland ha varit soldat i den kejserliga armen och även tjänat i den danska hären. Efter återkomsten till Sverige tog han värvning i den svenska armén och blev så småningom överstelöjnant. 1640 var han kommnedant i den tyska staden Chemnitz där han inte lyckades få sitt manskap att hålla stånd under en belägring utan tvingades kapitulera. Han reste hem till Sverige utan tillstånd och sattes i militärfängelse i Stockholm. Han ställdes inför krigsrätt för att ha kapitulerat utan anledning men blev frikänd.

År 1642 utsåg riksrådet Johan till guvenör i Nya Sverige och efter att ha adlats avseglade han med skeppen Fana och Svanen till Nya Sverige (vid Delawareviken) via Portugal , Kanarieöarna och ön Antigua där de firade jul. De anlände till Fort Christina den 15 februari 1643. Johan Printz anlade forten Nya Göteborg och Nya Korsholm, ett skeppsvarv och en träkyrka. Indianerna kallade den mycket korpulente Printz för Storbuken. Han lämnade Nya Sverige 1653 och två år senare övertog Holland de svenska besittningarna i Nordamerika.

Hemkommen till Sverige blev Johan Printz utnämnd till landshövding i Jönköpings län. Han bosatte sig på Gunillaberg i Bottnaryd.  Johan Printz dog 3 maj 1663.

 

Förening:

Bottnaryds Hembygdsförening

Ändrad av: Bottnaryds Hembygdsförening (2018-10-04 12:37:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Sune Gällerspång (2012-03-07 15:02:18) Kontakta föreningen