Naturvandring vid Bottnaryd

19 September 2020

Lördag 19 september kl. 14.00–18.00

Aktiviteten är inställd!

Vi gör en ca 6 km lång vandring i det småländska landskapet med storskogar och myrmarker. Vi tittar på vad som gömts i markerna av fornlämningar såsom torpruiner, odlingsrösen, stensättningar, kolbottnar mm. Vilka människor bodde på torpen och gårdarna och hur kunde de livnära sig? Medtag fika. Kontaktperson är Hans Holmberg. Samling för samåkning vid Tempo Bottnaryd.


Editerad av: Sune Gällerspång (2020-09-16 12:39:50)

Bottnaryds Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 19 September 2020 14:00

Slutar: 19 September 2020 18:00