Styrelse & arbetsgrupper

 Om ni vill skicka epost till en person klickar ni på personens (blålila) namn.
 
Styrelse:
Ordförande: Eva Edoff, tel: 0762 64 47 47
Skattmästare: Birgitta Gustavsson, tel: 0737 62 30 44
Ekonomigruppen (ekonomi, medlemsregister)
Sekreterare: Lennart Siverbo (avliden)
Ledamöter:
Bo Norinder,tel: 0706 52 10 15
Plangruppen (granskar planärenden)
Elisabet Lindgren, tel: 0705 45 00 69
Redaktionsgruppen (Koldalsbladet)
Åke Cederqvist, tel: 0705 46 47 27
Programgruppen
Magnus Sjöstedt, tel: 0708 99 63 18
Dokumentationsgruppen
Bengt Bogårdh, tel: 0768 63 85 95
Gårdsgruppen
Arbetsgrupper i Boo hembygdsförening
Programgruppen: Åke Cederqvist, Kerstin Coulianos, Clas-Erik Erikson, Göran Eiderfors
Dokumentationsgruppen; Magnus Sjöstedt, Birgitta Johansson, Kerstin Coulianos, Karl G Andersson
Gårdsgruppen: Bengt Bogårdh, Lennart Boman, Palle Biberg Jan Johansson
Plangruppen: Bo Norinder, Hans Persson, Lars-Roland Nilsson
Kulturgruppen: Clas-Erik Erikson, Lars-Roland Nilsson, Ingmar Berthelsen, Hans Persson
Redaktionsgruppen: Elisabet Lindgren, Eva Edoff, Ingrid Malmberg, Kerstin Coulianos, Clas-Erik Erikson, Magnus Sjöstedt
Sociala medier: Hemsidan: Ingmar Berthelsen, Facebook: Magnus Sjöstedt, Mail: Ingrid Malmberg
Ekonomigruppen: Birgitta Gustavsson, Kerstin Sjöstedt
Övriga uppdrag
Valberedning: Kenneth Hertzman, Astrid Pettersson
Revisorer: Ingmar Berthelsen och Lars-Roland Nilsson; suppleant Clas-Erik Erikson