Årsmöteshandlingar


Årsmöteshandlingar: Protokoll och verksamhetsberättelse.

Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019.pdf

Aktivitetslista 2019.pdf

Verksamhetsplan 2020.pdf

årsmötesprotokoll Boo hembygdsförening 15 maj 2020 per capsulam.pdf

Årsmöte 2019

Aktivitetslista 2018.pdf

Verksamhetsberättelse 2018.pdf

Årsmötesprotokoll Boo hembygdsförening 19 mars 2019.pdf

Årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017.pdf

Arsmotesprotokoll 22 mars 2018.pdf

 

Editerad av: Magnus Sjöstedt (2020-05-22 18:37:21)