Medlemskap

Medlemskap i föreningen kostar 150 kronor per år. För det får man Koldalsbladet fyra nummer per år. Anmäl till skattmästaren (se Styrelse & arbetsgrupper), eller genom att betala avgiften till föreningens plusgiro 100797-0, vänligen ange namn och adress på blanketten.