Ortnamn och objekt i Boo

En förteckning över ortnamn (och objekt – ex fornlämningar och rösen) i Boo finns här:  BOONAMN

BOONAMN är uppbygd på smårutor som definieras i BOONAMNK (ovan). Rutorna är 1×1 km och är ordnade från sydvästra hörnet (i Duvnäsviken) först norrut (till Danmarks holme), sen från Mårtens holme norrut till Hasseludden, och så vidare österut. Att leta efter något gör man med ctrl-f (som beskrivs i Hjälp att söka på en hemsida). VARNING – det är olämpligt att söka på koordinater, ty de är osäkra! Istället ska man söka på rutorna och därefter bläddra.

Vidare hjälp finns här Att arbeta med BOONAMN

Trakter  behandlas på en undersida

Stavning av ortnamn.
Ang. stavningen av Mensättra och Rensättra, Boo socken. Att man 1951 fastslog den här stavningen beror på att man i sista jordeboken i slutet av 1800-talet angav stavning med -sättra. Den stöds också av det lokala uttalet. Inte heller kan man stödja en stavning -säter med de äldsta beläggen, dessa är nämligen 1488 i Rensætter (källa Stockholms jordebok 2 s. 117) och 1543 Milsetter (källa: jordebok i RA).

 

ansvarig för sidan: Ingmar Berthelsen 15 nov 2017