Välkommen till Boo hembygdsförening

Nämdöstigen 1, 132 34 Saltsjö-Boo

Telefon till hembygdsgården: 0738 038 058

e-postadress: [email protected]

Boo hembygdsgård ligger på Nämdöstigen 1. När den är öppen (anges i grön ruta) är föreningens arkiv tillgängliga.

Busshållplats Nämdöstigen, linje 471, 444 och 446.

Med bil parkerar man på Sjöängsvägen