Välkommen till Boo hembygdsförening

Nämdöstigen 1, 132 34 Saltsjö-Boo

Telefon till hembygdsgården: 0738 038 058

e-postadress: [email protected]

Boo hembygdsgård ligger på Nämdöstigen 1. När den är öppen (anges i grön ruta) är vanligtvis en enklare servering och föreningens arkiv tillgängliga.

Busshållplats Nämdöstigen, linje 471, 444 och 446.

Med bil parkerar man på Sjöängsvägen.

 

LARMET vid hembygdsgården. Om Du ser eller hör larmet, och det är brand eller uppenbart inbrott – Ring 112. Ring annars till någon funktionär, tack.
Närmast hembygdsgården bor: Clas-Erik Erikson 747 84 88, 073-0302350
och Bo Norinder 715 97 57, 070-6521015