Välkommen till Boo hembygdsförening

Nämdöstigen 1, 132 34 Saltsjö-Boo

Telefon till hembygdsgården: 0738 038 058

e-postadress: [email protected]

Boo hembygdsgård ligger på Nämdöstigen 1. När den är öppen (anges i grön ruta) är vanligtvis en enklare servering och föreningens arkiv tillgängliga.

Busshållplats Nämdöstigen, linje 471, 444 och 446.

Med bil parkerar man på Sjöängsvägen.

 

LARMET vid hembygdsgården. Om Du ser eller hör larmet, och det är brand eller uppenbart inbrott – Ring 112. Ring annars till någon funktionär, tack.
Närmast hembygdsgården bor: Clas-Erik Erikson 747 84 88, 073-0302350
och Bo Norinder 715 97 57, 070-6521015

Öppet hus i ladan 25/1 2017

Skärgårdsbåtarna och våra bryggor

En angenäm känsla av vågskvalpet från de gamla skärgårdsbåtarna präglade septemberkvällen på hembygdsföreningen när det visades ett urval av nostalgiska bilder av skärgårdsfartyg och många av de bryggor som brukade angöras.

I hembygdsföreningens bildarkiv finns gott om bilder som visar skärgårdstrafiken. Dokumentationsgruppen med Birgitta Johansson och Kalle Andersson i spetsen hade gjort ett urval för att illustrera omfattningen av trafiken och mängden av fartyg som varit i drift och som lämnat bestående minnen hos många som besökte berättarkvällen.

Vår huvudciceron under kvällen var Clas-Erik Erikson som är en varm och mångkunnig vän av skärgårdsbåtar. Varenda brygga och varenda båt som TOR-bolaget trafikerade fick livfulla beskrivningar. Vi såg bild på Tor II vid Lövberga brygga och Tor VII vid Hasseludden samt Ägir vid Ekensberg för att nämna några exempel. Under många år var Tor IV rederiets flaggskepp.

För att få en fullständig bild av trafikens omfattning kan konstateras att år 1931 var det drygt 40 ångbåtar som trafikerade bryggorna på norra sidan av Boo-landet. Tor-bolaget upphörde 1947.

Hela serien Gustafsbergsbåtar och deras bryggor längs Skurusundet spände över ett långt tidsschema med ”ettan” från   1888 fram till de eleganta ”IV”, ”V” och ”VII” och inte minst deras spännande passager vid Knapens hål långt fram i nutid.

Stor kunskap om skärgårdsbåtarna och fartygens varierande öden efter den reguljära trafikens avveckling fanns även hos deltagarna vid temakvällen. Det bådar gott för komplettering av en del bildmaterial som saknar identifierbar lokalisering. Välkommen att titta närmare i arkivet.

 

Text och foto: Tage Lind

Solen värmde på Höstmarknaden

Den årliga höstmarknaden inleddes med en smula föraning om den annalkande hösten. Men plötsligt bestämde sig solen för att skina riktigt skönt på såväl marknadsbesökare som medverkande vid utställningsbord, kaffeservering och loppis.

Under årens lopp har det etablerats många goda relationer och regelbundna köp av produkter. Värdet av försäljning kan mätas i pengar, men ännu mer värdefullt är värdet av möten mellan gamla vänner och nygamla bekantskaper.

Exempel på flitiga medverkande vid föreningens marknader är Röda Korset, Björknässkolans klass 8 B, Ivar Moline med sin honung, familjen Coulianos med växter, Janne Lindgren med målarstativ, bröderna Mats, Bengt och Folke Gustavssson med Lännerstalimpan. Plus konsthantverk av varierande slag.

Till sist kan rapporteras från årets välbesökta höstmarknad att bikupan bakom Koldalstorpet fick besiktigas under kvalificerad ledning, att ryggmassage stod till buds samt till sist att Ingmar Berthelsen vann den stora delikatesskorgen som donerats av nya Stora COOP.

Text och foto: Tage Lind