Stockbåtar kring Braskabo


I vattnen kring hembygdsgården Braskabo har genom åren gjorts tre olika fynd av gamla stockbåtar.

Det senaste fyndet gjordes 2009 i Rödvattnet vid Braskabo. Två jägare fann i januari båten nerisad i nordöstra kanten av sjön. De återvände i maj samma år och drog upp den på land. Under sommaren 2009 bogserades den sedan över sjön till Braskabo. Hembygdsföreningen har låtit datera båten. Med hjälp av C14-metoden har Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet kommit fram till att stockbåten har en ålder av 341 +- 30 år.

Något av krigsåren 1941 eller 1942 hittades resterna av en annan stockbåt i bäcken mellan Rödvattnet och Bongebosjön. Braskabos siste torpare Fredrik Svensson (1879-1945) fick hjälp att bärga fyndet, som forslades till Braskabo på ett vedlass. 

En tredje stockbåt har enligt samstämmiga muntliga källor tagits upp av Fredrik Svensson ur sjön Långvattnet, strax nordväst om Rödvattnet och Braskabo. Detta fynd gjordes på 1920- eller 1930-talet. Även detta fynd har hembygdsföreningen låtit åldersdatera. Båten bedöms vara 311 +- 30 år gammal.

År 1807 slog sig den förste torpare Anders Brask ned med sin familj vid Rödvattnet och byggde torpet Anderstorp, nuvarande Braskabo. Fynden och dateringen av stockbåtarna minner oss om det liv som måste ha funnits i den sjörika trakten redan under 1600-talet och sannolikt tidigare än så.

Jönköpings läns museum har visat stort intresse för Braskabos stockbåtar. I Jönköpings län finns åtskilliga fynd av denna båttyp, men få av dem har i likhet med Braskabofynden åldersdaterats. 2011 gjorde museet en exakt uppmätning av Rödvattnetbåten. Se skiss! Skiss.jpg

Läs mer i sockenkrönikan ”Bondstorps socken – en resa i tiden”!

Christer Sjöberg

Förening:

Bondstorps Hembygdsförening

Skapad av: Bondstorps Hembygdsförening (2012-03-02 15:29:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bondstorps Hembygdsförening (2019-12-28 11:51:23) Kontakta föreningen