Välkommen till Hembygdsgården i Bomhus


Om du själv eller tillsammans med din familj, släkt, vänner eller grannar vill besöka hembygdsgården vid något tillfälle står vi gärna till tjänst med guidning och kaffeservering. 

Editerad av: Gunilla Mårtensson (2019-03-19 11:34:15)