Styrelsen 2020


Ordförande:               Hans Wahlbom           070-774 43 80

Vice Ordförande:       Stig Thuresson            073-501 05 54

Kassör                          Gunilla Mårtensson   070-393 50 02

Sekreterare                Lena Eriksson              073-385 03 57

Vice sekreterare        Anne Södergren          070-645 49 53

Ledamöter:                Sten-Olov Lövgren       070-366 44 74

                                     Jan Lundström             070 677 40 65

                                     Anna Kerstin Löf          026- 19 18 27

                                     Rigmor Brodén            070-274 53 64

Suppleanter:             Margita Mattsson         070-274 60 55

                                    Helena Åberg                076-818 68 06

                                    Lena Ålander                070-426 15 91

Editerad av: Gunilla Mårtensson (2020-03-19 10:59:15)