Bli medlem

Medlemsavgiften för 2021 är 150 kr / person o familj.

Plusgirokonto 477 02 65-9.

På årsmötet i feb 2020 beslutades att medlemsavgiften höjs till 150 kr fr o m  2021.

Ett frivilligt bidrag till vår förening är alltid välkommet!