Gunnars Bygdemuseum

Museet hålls öppet 1 timma innan aktivitet i Prästgården, av Prästgårdens vänner, inträde 20 kr. Ändringar i öppethållandet kan ske då museet är inrymt i ett ouppvärmt hus.

Museet kan öppnas andra tider för sällskap/familj, kontakta
Henry Sundin 0521 36089 el 0702 42 22 14 Folke Olsson 0530 50140 el 0703 33 63 24 Annica Berg 0701 142540 eller Karin Nilsson 0701 721972

Handikapsapassning: Museet är i ett plan med ett par trappsteg, men det finns en ramp att tillgå om så önskas.

 

 

Grinstads Bygdemuseum skapades av Gunnar Josefsson och inrymdes i en gammal skola i Grinstad. Efter hans bortgång våren 2007 önskade anhöriga att hela hans samling skulle övertas av Bolstad hembygdsförening.
Den ena flygeln vid Bolstad prästgård renoverades. Där visas nu en genuin samling av konfirmationskort och bruksföromål från tidigare Grinstads bygdemuseum. I samband med återinvigningen den 14/juni 2009 intog museet namnet Gunnars Bygdemuseum i Bolstad prästgård.

Redan år 1938 fanns önskemål om att inrätta museum i flygeln. Hembygdsföreningen hade fått kännedom om att pastoratstämman skulle besluta om flygelns rivning. Föreningen ville rädda byggnaden men även inrätta ett hembygdsmuseum. Stämman beslutade att byggnaden skulle stå kvar men ägaren, hembygdsföreningen inte skulle få nyttja flygeln. Flygeln var en kort period, genom en gåva, i hembygdsföreningens ägo men återlämnades till prosten Engström.

Flygeln renoverades varsamt år 2008, den gamla interiören finns kvar både ute och inne.
De gamla orginal pardörrarna är upphittade och är åter insatta. Enl gamla bilder var det tidigare ett skärmtak för att skydda dörrarna. Det var borttaget men ett identiskt skärmtak är på plats. Efter en rundvandring i Gunnars Bygdemuseum kan man gå bak flygeln. Där finns det några bord och stolar, sitt ned och njuta av utsikten över Dalbo slätten med Lillån nedanför Dina fötter.

Museet visar en samling av olika bruksföremål från bland annat hushåll, jordbruk, textilier, hobby och från indianmålaren Carl Oskar Borg`s far. Det finns även en likvagn från tidigt 1900 tal som kan dras av en eller två hästar. Den kan köras med hjul eller medar beroende av underlaget.

Carl-Oscar Borg (1879 – 1947) – en svensk konstnär i indianernas land.
Carl-Oscar Borg föddes i Grinstad i Dalsland. Under sin uppväxt får han bl.a. hjälpa till att valla djuren. Genom Mrs Hearst får Borg chansen att ta sig ut till indianreservaten. Carl Oscar Borg utförde inte enbart målningar på indianer, utan gjorde också en hel del landskapsmålningar, bl.a. flera motiv från Grand Canyon. Hämtat från Antikvitetsbloggen. Mer om Carl Oscar Borg finns att läsa på museet.

Gunnar har samlat konfirmationskort på konfirmander från Grinstad med början år 1893. 1914 finns inget kort med anledning av ”barns olydnad”. Det saknas även kort från 1915 där är orsak okänd. Samlingen fortsätter, det finns foton till och med föregående års konfirmander. Efter samman-slagningen av Bolstad, Grinstad och Erikstad är även dessa konfirmander med. Det är kopior av alla dessa kort som finns i museet

 

Inne i prästgården finns mycket kort, böcker och andra arkivhandlingar från Gunnar Josefssons samling.

Vill Du veta mera eller ta del av informationen kontakta Gudrun Rydberg 0520-65 73 00 el. 0703-74 23 27 Prästgården är öppen alla helgfria onsdagar mellan 18.00-21.00

Vägbeskrivning: Kör från 45:an tag av mot Bolstad Gestad, kör 5,6 km, på höger sida innan älven Lillån, ligger Bolstads gamla Prästgård, Museet inryms i flygeln.
Koordinater: WGS84: N 58 34 577 E 12 29 179