Bolmsö vapen


 

Bolmsö Sockenvapen 

Togs fram av föreningen Bolmenvännerna i slutat av 1940-talet.

I blått fält ett fornnordiskt svärd med fäste av guld och klinga av silver, från vilken utstråla lågor av guld.

Detta vapen fastställdes av Kungl. Maj:t Gustav V den 15 september 1950 att vara Bolmsö Sockens vapen.

Svärdet med utstrålande lågor skall föreställa svärdet Tyrfing, mans bane var gång det draget varder, tillhörigt Arngrim, som förekommer i Hervararsagan och enligt den lokala traditionen bodde på Bolmsö tillsammans med sina tolv söner.

Detta var kung Gustav V sista konselj då han sedan avled 29 oktober 1950. Han skrev själv ”Gillas” på det original som föreningens Bolmenvännerna tagit fram.

Det var ritat av Nils Sköld vars familj ägde Rocknet, mellan kyrkbyn och Håringe. Denna finns idag inramad i Bolmsö kyrka.

Ägs idag av Ljungby kommun efter senaste kommunreformen 1971

Ljungby kommun har låtit Bolmsö Hembygdsförening få använda vapnet i sin verksamhet

Förening:

Bolmsö Hembygdsförening

Skapad av: (2014-02-03 17:19:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bolmsö Hembygdsförening (2018-11-20 20:50:31) Kontakta föreningen