Om oss

Bollnäs sockens Hembygdsförening bildades år 1919 och är en ideell förening tillhörande Hembygd Sverige. Föreningens uppgift är att bevara, vårda och sprida information om Bollnäs (f.d. församling) historia och kulturella framväxt. Främsta verktyget för detta är att bedriva verksamhet vid Hembygdsgården Kämpens i Bollnäs. Förutom våra museum finns en lokal för kulturell verksamhet, som vi använder året om. Lokalen kan vi hyra ut till mötesverksamhet av olika slag, även till dop, minnesstunder och andra familjeangelägenheter.Lokalen har full utrustning för servering till ca 70 personer.