Våra hus


Högsgärdesstugan

Boka hus eller park via
Ulla-Britt Alfredsson
033-28 58 38/0703-66 84 67

Högsgärdesstugan köptes in 1952 av Sven och Astrid Svensson, till en kostnad av 1000 kronor.  1953 lades grunden till stugan av Ablin Olsson, Sandared. Sven Alfredsson ledde arbetet. Andin Bengtssson, Nässlehult åtog sig att riva och märka upp husvirket vid Högsgärde samt att bygga upp huset i Hembygdsparken. Söndagen den 22 augusti invigdes stugan av landshövding Arvid Richert.

 

Åsenstugan

 

Åsenstugan byggdes färdig 1977 och skänktes av Göte Johansson (Tylestrand)

 

 


Högastugan med smedja och skomakarverkstad.
Nya smedjan byggs med hjälp av smedmästare Erik Eriksson. Byggdes till  1991 till förmån för skomakarverkstaden.


Ladugården 1955.
Ladugården skänktes av Hultafors IF och flyttades från idrottsplatsen i Olsfors till Hembygdsparken. Råghalm till tacktäckning skänktes av John O Andin Andersson i Gällingsås.

 

Historik Bollebygds Hembygds- och Fornminnesförening

Den 15 september 1927 tog Carl O Olsson initiativet till bildandet av Bollebygds Hembygds- och Fornminnesförening. Möten förlades still Tingshuset där också skänkta ting och medel förvarades.

1928 godkändes stadgar och utsända teckningslistor för medlemskap. Årsavgiften bestämdes till 1 kr/år, ville man bli ständig medlem erlades minst 50 kr.

Föreningen var p g a olika omständigheter  vilande mellan 1932 och 1949.

Mitt under andra världskriget 1941-1945, meddelar Direktör Gustaf Werner, Göteborg ( Bollebygds- son)de förtroendevalda i kommunen  om en donation på 50 000 kronor för att kunna köpa in markområdet Hedebergspark och där uppföra en hembygdsgård. En kommitté bildas i kommunen.  En preliminär överenskommelse  gjordes  med ägarinnan till parken, fru Anna Gustafsson,  vilket innebar att kommunen fick köpa Hedebergspark och ett markområde på 28000 kvm.

Verksamheten tog ny fart 1949. Årsmötet i mars 1950 antogs nya stadgar, här väcktes frågan om inköp av Högsgärdesstugan till ett pris av högst 600 kronor. 1951 köptes Högsgärdesstugan för 1000 kronor. Tomtområde på Hedebergs park ställdes till förfogande av Bollebygds- Park och Byggnadsförening  u.p.a till stugan.

1953 lades grunden till Högsgärdesstugan och söndagen den 22 augusti invigdes stugan av landshövding Arvid Richert.
Beslut från Bollebygds Park- o Byggnadsförening att hembygdsföreningen har rätt att efter eget gottfinnande gratis få disponera parken i all framtid.

1955. Ladugården skänktes av Hultafors IF och flyttades från idrottsplatsen i Olsfors till Hembygdsparken. Råghalm till tacktäckning skänktes av John och Andin Andersson i Gällingsås.

1956. August Hansson i Långåsen, Hultafors skänker ett enbladssåg, byggmästare Wallentin Eliasson flyttade enbladssåget för en kostnand av 1 300 kronon. Trävaruhandlare Arivd Johansson skaffade ett sågblad som fattades. Enbladssågen benämndes Bos August såg och lär ha anor från tidigt 1800 tal. Sågen drevs med vattenkraft. 31/8 2010 var omläggningen av det nya spåntaket klart. Stig Olsson utförde arbetet tillsammans med medlemmar i föreningen. Spånen tillverkades på hans spånhyvel sen 1920 talet. Nock brädor och takrännor i trä har bytts ut. Vattenhjul med ränna och tak över  samt tillgängligheten är också färdigställd.
Den gamla smedjan byggdes samtidigt, stenhällarna hämtades från Randevalla och byggdes upp helt på frihand.

1975, Åsenstugan kom till stånd. Den byggdes färdig 1977 och skänktes av Göte Johansson (Tylestrand)

1988 uppfördes en ny smedja i Högastugan. Smedmästare Erik Eriksson, Sandared bidrog till uppförandet.

1989, Från skomakare Valter Anderssons dödsbo erhåller föreningen verkstadsinventarier av ett värde av 27 175 kronor.

2012, 1 miljon kronor skänks till föreningen av till en början anonym givare. Denna gåva skall användas till uppförande av en ny stuga för att få plats med alla inventarier som idag inte visas för allmänheten. Givaren visar sig sedermera vara dr Per- Axel Bökman. Planering och arbete pågår för fullt med detta projekt.

2015 invigdes det nybyggda museet av donatorn, dr Per-Axel Bökman.

 

Nya Museet

Förening:

Bollebygds Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2014-03-12 11:59:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bollebygds Hembygds- och Fornminnesförening (2019-03-11 07:34:25) Kontakta föreningen