Om oss

 Vi arbetar för att ta tillvara på minnen och föremål som gör att vi kan föra våra lokala traditioner vidare till kommande generationer. Klicka på Läs mer och se en video om verksamheterna i Bollebygds Hembygdsförening.
 

Nyheter

Det blev ett välbesökt årsmöte i föreningen. 42 personer bänkade sig i Åsenstugan för att ta del av
både verksamhetsberättelse och ekonomisk information för det gångna året 2022.

Till mötesordförande valdes Reidar Knutsson som med van klubbhantering gick igenom dagordningens 25 punkter
Viktigaste punkten - efter revisionernas berättelse beslutade mötet att ge styrelsen...

Läs mer >

En bit in i januari kan vi se tillbaka på 2022-års lyckade jularrangemang hos
Hembygdsföreningen. Här kan vi lyssna till Agne Johansson som höll i trådarna 
när det gäller 2022-års jularrangemang.

Visa fler