Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken söndagen den 23 juli

Söndagen den 23 juli klockan 15.00
blir det friluftsgudtjänst i Bollebygds hembygdspark.

en vänlig hembygdwebbEfter gudstjänsten öppnar vi får servering.

Välkomna!

 

 

 

Musikkryss i Hembygdsparken

Musikkryss arrangeras onsdagen den 5 juli och onsdagen den 12 juli.
Vi börjar klockan 18.00 och naturligtvis är serveringen öppen.

musikkryss

 

 

 

 

Välkomna!  

Midsommarfest i hembygdsparken

MidsommaarfirandeMidsommardagen den 24 juni mellan klockan 14.00-16.00
arrangerar vi traditionsenligt
Midsommarfest i hembygdsparken.

Klockan 14.00 öppnar vi serveringen och försäljning av hällbakat bröd och lotter.

hembygdsgården 86 3003
Klockan 15.00
blir det dans och lekar
runt Midsommarstången.

 

Välkomna!

 

 

 

Nationaldagsfirande den 6 juni i Hembygdsparken

nationaldagsfirande i hembydsparkenNationaldagsfirande i 
Bollebygds Hembygdspark.

Samling vid Svenska flaggan i
Bollebygds hembygdspark kl. 15.00
Procession till Nya Museet där
högtidstalet hålles.

Bakstugan öppen.
Servering till klockan 17.00.

Välkomna!

Gammaldags kaffekalas i Hembygdsgården den 21 maj

GAMMALDAGS KAFFEKALAS
med 7 sorkaffekalasters kakor och moccatårta
Dessutom loppis

i Hembygdsparken
och Åsenstugan
den 21 maj mellan 10.00-13.00

Beställ bord
för Loppis. Tel. 033-285838.
Servering och försäljning
av hällbakat bröd.

Välkomna!

 

 

Valborgsmässofirande i Hembygdsparken

VALBORGSMÄSSOAFTON 30 APRIL 2017
på HEMBYGDSGÅRDEN  o HEDEBERGS PARK

Kyrkokören sjunger in våren

NYA MUSEÉT öppet från 16.00 – 18.00
För visning, brödförsäljning och servering.

Från kl.18.00-21.00 servering vid Åsenstugan.
Elden tänds i Hedebergspark kl.19.30.
Tal till Våren.
Vårsånger framförs av Bollebygds kyrkokör.

Beställ bord till LOPPIS den 21 maj.
Ring: 0702-588445

Välkomna!

ÅRSMÖTE i Åsenstugan onsdagen den 15 mars klockan 18.30

Program Hembygdsföreningen 2016
Verksamhetsberättelse 2016

Onsdagen den 15 mars klockan 18.30
håller Bollebygds Hembygdsförening årsmöte
i Åsenstugan.
Efter mötet – kaffeservering

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Dagordningens godkännande
4. Fråga om mötets kallande i laga ordning
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av justerare, tillika rösträknare
7. Styrelsens årsberättelse och kassarapport
8. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2016
9. Val av ordförande för år 2017
10. Val av tre ledamöter i styrelsen för en tid av tre år
11. Fyllnadsval av styrelseledamot på två år
12. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av tre år
13. Val av två revisorer jämte två suppleanter för år 2017
14. Val av nio stycken tillsyningsmän för år 2017
15. Val av representanter till Sjuhäradsbygdens hembygdskrets
16. Valberedning ”sammankallande” för årsmötet 2018
17. Beslut om medlemsavgift för år 2018
18. Övriga frågor och förslag
19. Avslutning av mötet

Årets valberedning:
Håkan Alfredsson
Hans Bergman
Lennart Bornehall

VÄLKOMNA!

Backspegeln 2 i repris…om intresse finns.

Var det någon som missade Christer Falks – I Backspegeln 2?
Då har vi glädjande nyheter till er. Om intresse finns kommer Christer Falk att göra en favorit i repris.

I Backspegeln 2 med Christer Falk,
Nya Museet, söndag den 26 Februari klockan 17.00

Ingen FÖRANMÄLAN

Entré 100 kronor, servering ingår.

Välkomna!

Söndagen den 29 januari klockan 17.00 visar Christer Falk sitt program – I backspegeln 2.

BOLLEBYGDS HEMBYGDSGÅRD – NYA MUSEET.
SönChrister Falk för hembygddagen 29 januari kl.17.00.

Visar CHRISTER FALK sitt program
BACKSPEGELN 2.
Bilder, filmklipp och berättar en del
om sina reportage från Bollebygd med omnejd

Entré 100:- Servering ingår.
Anmälan 0702-588445.

Bakstugan öppen.
Bli medlem 100:-/person och år. Bankgiro 764-1525

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Julstämning i Hembygdsparken

Julstämning
i Bollebygds Hembygdsgård

Söndag 11 decembLuciabesök i Hembygdsföreningen
er bjuder vi in till julstämning mellan
klockan 10.00–13.00

Program
Grötfrukost i Högsgärdesstugan
Hantverk och lotterier i Åsenstugan.
Glögg i Smedjan. Nybakat bröd i Bakstugan.
I Nya museet visar Christer Falk ett nytt urval ur sitt bildarkiv.
Julklappstips: Böcker och DVD skivor från Bollebygd.

12.00 Besök av Bollebygds Lucia.

Vi önskar alla en GOD JUL


OBS. Bakstugan öppen fredagen den 9 dec. 11.00-13.00

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter