Välkommen som medlem!

Medlemmarna är förutsättningen för Bohusläns hembygdsförbunds arbete med att stödja, synliggöra och utveckla natur- och kulturarvet i Bohuslän med omnejd!

Medlemsföreningar får möjlighet att delta i kurser, temadagar, projekt m.m., möjlighet att synas på mässor, i trycksaker m.m. I medlemsavgiften ingår 5 årsprenumerationer av Bhfs tidskrift Bohusarvet, Årsboken Bohuslän och möjlighet att sälja litteratur på Bhfs internetbokhandel hembygdslitt.se.

Som enskild medlem i Bhf får du Årsboken Bohuslän, nyhetsbrev, möjlighet att delta i kurser, årsstämman och andra aktiviteter. Mot ett tillägg på 100 kr/år får du också en årsprenumeration på Bhfs tidskrift Bohusarvet.

Medlemsavgifter 2018
Föreningar
Grundavgift: 500 kr
Per medlem: 3 kr
Max belopp/förening: 2 000 kr
Stiftelser
Avgift: 500 kr

Enkild medlem
200 kr/300 kr (inkl. årsprenumeration på Bohusarvet)

Bohusläns hembygdsförbund
bankgiro: 303-8486
plusgiro: 523188-1

Varmt välkommen som medlem!!

Folder Att vara medlem i BHF – enskild medlem