För medlemmar


Här finns information för medlemmar i Bohusläns hembygdsförbund 

Årsstämma 2022
Stämman hölls sön 8 maj på Tjörn. Årsmötet på Billströmska folkhögskolan och efter lunch möjlighet att besöka förbundets medlemsföreningar på Tjörn.

Bohusläns hembygdsförbunds årsmötesprotokoll 2022

Kallelse till årsstämman skickades ut v 14 per post till ordförande i medlemsföreningarna och med e-post till mottagare för förbundets nyhetsbrev. 
Handlingar för årsstämman: 

Kallelse Bhfs årsstämma 2022
Program för Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma 2022
Anmälningsblankett för Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma 2022

Föredragningslista Bohusläns hembygdsförbund årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse för Bohusläns hembygdsförbund 2021
Verksamhetsplan för Bohusläns hembygdsförbund 2022
Bohusläns hembygdsförbunds Budget 2022
Bohusläns hembygdsförbunds bokslut 2021
Revisionsberättelse Bohusläns hembygdsförbund 2021

Valberedningens förslag, Bohusläns hembygdsförbunds årsmöte 2022

Förslag justerade stadgar Bohusläns hembygdsförbund 

Förvaltningsberättelse och bokslut Platefonden 2021
Revisionsberättelse Platefonden 2021

Instruktion Bohusläns hembygdsförbunds valberedning

Fler handlingar fylls på efterhand.    

Meddela hembygdsförbundet kontaktuppgifter till föreningens styrelse!
Det är viktigt att förbundet har rätt kontaktuppgifter så att info m.m. som skickas till medlemsföreningarna når fram. 
Blankett kontaktuppgifter styrelsen 

Klicka här för: Info för föreningar med anledning av coronapandemin

Demokratin 100 år!
Bhf uppmärksammar demokratins genombrott i och med allmänna och lika val 1921, bl.a. i förbundets tidskrift Bohusarvet, på förbundets årsstämma och med aktiviteter.  
Bhf är också delaktigt i Bohusläns museums projekt MOD2021 - jämställdhet & rösträtt, klicka här för mer info: MOD2021
Bhfs medlemsföreningar kan kostnadsfritt beställa en affischutställning att visa i sina lokaler, lär mer här: InfobladMOD2021.pdf

Fler aktiviteter på tema Demokrati:
Digitala föreläsningar och temadag. Arrangör: Prisma Västra Götaland som Bohusläns hembygdsförbund är kärnaktör i. För mer info, klicka här: www.prismavg.se
Klicka här för tipsblad om Demokrati

Årsmöte 2021
Årsstämman ersattes av ett digitalt årsmöte p.g.a. pandemin, sön 10 okt. 
Dokument för poströstning skickades till ordförande i medlemsföreningarna och till enskilda medlemmar, 
detta dokument är tillika dagordning för årsmötet. 

Protokoll från årsmötet: 
ProtokollBhfÅm21S1.jpg
ProtokollBhfÅm21S2.jpg
ProtokollBhfÅm21S3.jpg
ProtokollBhfÅm21S4.jpg
ProtokollBhfÅm21S5.jpg

Övriga handlingar för årsmötet finns här nedan:

KallelseBhfsÅrsmöte21 
BhfsVerksamhetsberättelse2020.2
BhfsBokslut20
BhfRevisionsberättelse20
BhfsVerksamhetsberättelse2021T.o.m.Sept21
BhfsVerksamhetsplan2022.2
FörslagBudget2022
PlatefondenRes.Räkn.Förvaltn.Berättelse

Information från Bohusläns museum - verksamhetsberättelse2020

Nyhetsbrev
Bhfs nyhetsbrev dec 2021
Bhfs nyhetsbrev Tema demokrati
Bhfs nyhetsbrevCoronaanpassadeAktiviteter.pdf
Bhfs nyhetsbrev sept 2021
Bhfs nyhetsbrev juni 2021
Bhfs nyhetsbrev april/maj 2021
Bhfs nyhetsbrev mars 2021 
Bhfs nyhetsbrev feb/mars 2021
Bhfs nyhetsbrev jan 2021 

Kurser och andra aktiviteter
Inspiration, ny kunskap och erfarenhetsutbyte. 

Enkäter/remisser/brev
Brev om nedläggning av Hembygdslitt.se
Remiss om Bhf-kontakt
Brev om Bohusläns historia 
Hur har föreningens verksamhet påverkats av pandemin?
Hur har föreningens ekonomi påverkats av pandemin? 

Förtjänsttecken 
PM om Bohusläns hembygdsförbunds förtjänsttecken 
Blankett Nominering Bohusläns hembygdsförbunds förtjänstplakett
Blankett Nominering Bohusläns hembygdsförbund hedersdiplom

Kontaktuppgifter medlemsförening i Bhf (för utskick av information till föreningarna) 
Blankett kontaktuppgifter styrelsen Bhfmedlemsförening - att fylla i digitalt 
Blankett kontaktuppgifter styrelsen Bhfmedlemsförening - att fylla i och skicka med post 


 

Förening:

Bohusläns Hembygdsförbund

Skapad av: Marika Russberg (2019-12-17 08:08:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marika Russberg (2022-08-22 12:00:07) Kontakta föreningen