För medlemmar


Här finns information för medlemmar i Bohusläns hembygdsförbund 

Årsmöte 
Även i år ersätts årsstämman med ett digitalt årsmöte p.g.a. pandemin,
årsmötet hålls sön 10 okt kl 10. 
Dokument för poströstning har skickats till ordförande i medlemsföreningarna och till enskilda medlemmar, 
detta dokument är tillika dagordning för årsmötet. 

Länk till digitalt årsmöte har skickats ut till alla föreningar i mail den 5 okt,
länk till årsmötet i Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89035754174?pwd=QU4vMEswcTRFTlJ1OThnSzYxN0dMUT09

Manual för att delta i zoommöte 

Övriga handlingar för årsmötet finns här nedan:

KallelseBhfsÅrsmöte21 
BhfsVerksamhetsberättelse2020.2
BhfsBokslut20
BhfRevisionsberättelse20
BhfsVerksamhetsberättelse2021T.o.m.Sept21
BhfsVerksamhetsplan2022.2
FörslagBudget2022
PlatefondenRes.Räkn.Förvaltn.Berättelse

Information från Bohusläns museum - verksamhetsberättelse2020

Info för föreningar med anledning av coronapandemin

Nyhetsbrev
Bhfs nyhetsbrev sept 2021
Bhfs nyhetsbrev juni 2021
Bhfs nyhetsbrev april/maj 2021
Bhfs nyhetsbrev mars 2021 
Bhfs nyhetsbrev feb/mars 2021
Bhfs nyhetsbrev jan 2021 

Kurser och andra aktiviteter
Inspiration, ny kunskap och erfarenhetsutbyte. 

Enkäter/remisser/brev
Brev om nedläggning av Hembygdslitt.se
Remiss om Bhf-kontakt
Brev om Bohusläns historia 
Hur har föreningens verksamhet påverkats av pandemin?
Hur har föreningens ekonomi påverkats av pandemin? 

Förtjänsttecken 
PM om Bohusläns hembygdsförbunds förtjänsttecken 
Blankett Nominering Bohusläns hembygdsförbunds förtjänstplakett
Blankett Nominering Bohusläns hembygdsförbund hedersdiplom

Kontaktuppgifter medlemsförening i Bhf (för utskick av information till föreningarna) 
Blankett kontaktuppgifter styrelsen Bhfmedlemsförening - att fylla i digitalt 
Blankett kontaktuppgifter styrelsen Bhfmedlemsförening - att fylla i och skicka med post 


 

Förening:

Bohusläns Hembygdsförbund

Ändrad av: Bohusläns Hembygdsförbund (2021-10-04 21:30:30) Kontakta föreningen
Skapad av: Bohusläns Hembygdsförbund (2019-12-17 08:08:14) Kontakta föreningen