Information till medlemsföreningar med anledning coronaviruset

Information till medlemsföreningar med anledning coronaviruset
Bohusläns hembygdsförbund hänvisar till myndigheters information och rekommendationer: 
Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer hittar du på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 
 
Bohusläns hembygdsförbund instämmer också i Sveriges hembygdsförbunds rekommendationer: 
"Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges hembygdsförbund främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Många föreningar avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från riksförbundet vill vi framhålla att man under rådande omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först."

Bohusläns hembygdsförbund har beslutat att skjuta fram träffar och möten de närmsta veckorna där medlemsföreningarna var tänkta att delta, information om detta har meddelats/kommer att meddelas berörda, 
information om nya datum för dessa träffar och möten kommer. 

Editerad av: Marika Russberg (2020-03-17 09:29:22)

Kontakta oss

 Besök: Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla. Post: Box 403, 451 19 Uddevalla.
 0522-65 65 61 / 0522 - 65 65 14[email protected]