Bohusläns hembygdsförbund  hoppas att det nya året börjat bra!


Planeringen för 2020-års aktiviteter pågår för fullt, på gång är: 
Arkivkurs, klicka här för info och anmälan,
Temadagar om tidsresor, kvarnar och försäkringar, kurser i slipelie och knackelie, hjärt-lungräddning och träffar för föreningar och för valberedningar m.m. 
Dessutom studiecirklar om prismavg, torpinventeringar och föremålsvård,
och projekten Hembygd 2.0 - hitta berättelsen och Skagerraks kapare m.m. 

 


Editerad av: Marika Russberg (2020-03-03 16:13:40)

Kontakta oss

 Besök: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla. Post: Box 403, 451 19 Uddevalla.
 0522-65 65 61 / 0522 - 65 65 14[email protected]