Aktuella projekt

Bohusläns hembygdsförbund arbetar med olika teman och projekt, ofta i samverkan med andra aktörer

Allt berättar historia
2017 startade Bhf en ny arbetsgrupp: Landskap. Aktiviteter inom temat var:  kurser i Europeiska Landskapskonventionen, slåttergille, seminarier om Kulturarvet och klimatförändringarna m.m.
2018 startar Allt berättar historia: föreningar besöker utvalda kulturmiljöer i sin kommun och ”tar tempen på dem” och diskuterar frågor som: vad berättar miljön för historia? Är den tillgänglig? osv. Detta material kommer till användning för kommunen i t.ex. arbetet med kulturmiljöprogram m.m.
Först ut är Orust där Orust hembygdsråd – ett 10-tal kulturarvsföreningar i samverkan – testar Allt berättar under våren 2018.

Hembygd 2.0 – hitta berättelsen
Alla bär vi på berättelser! Nu vill vi att fler får tillgång till berättelserna, genom att skapa digitala berättelser. Hembygd 2.0 – hitta berättelsen kan vara ett sätt för kulturarvsföreningar som önskar levandegöra sina historieskatter och engagera unga och skapa tillsammans med unga genom medier och film.
Förstudien finansierades av Fyrbodals kommunalförbund.
Pilotprojekt pågår i Hamburgsund och i Torslanda.
2018 kommer arbetet med Hembygd 2.0 intensifieras tack vare bidrag från Västra Götalandsregionen.
Klicka här för att komma till projektets webbplats.  

Affisch A3_2.psdFotograf: Affisch A3_2.psd

Tema Mat – igår, idag och imorgon
Under Hembygdens år 2016 satsade Bhf på tema Mat – igår, idag och imorgon.
Många aktiviteter arrangerades, som Prata & Smaka, samverkan med skolor, föredrag om Sju sorters kakor med Birgitta Rasmusson, om en matresa i Bohuslän med Barbro Östlund, Kåldolmens dag på Bohusläns museum, föredrag och smakprov Ätliga ogräs, årsboken Bohuslän hade tema Mat, liksom flera nummer av Bhfs tidskrift Bohusarvet.
Ett receptblad med tips på ätliga ogräs togs fram av Ingrid Kennborn, ordförande i Bhf, Ingrid håller föredrag i ämnet.  Klicka på länken för att ladda ned receptbladet:
Ätliga ogräs recept.4

Trädgårdar med historia
Ekologisk trädgårdsglädje/Trädgårdsresan

Sedan 2012 har hembygdsförbundet arbetat med tema trädgård med historia.306.2Fotograf: 306.2
Målet är att inspirera medlemsföreningarna att utveckla sina gröna kulturmiljöer.
Inom projektet har inspirationsresor, föredrag m.m. arrangerats.
Sedan hösten 2014 har projektet växlats upp med flera medverkande som Studieförbundet Vuxenskolan, Trädgårdar i väst och Dalslands- och Västergötlands hembygdsförbund.
En studiehandledning har tagits fram med bl.a. Årsboken Bohuslän tema trädgård som kurslitteratur, ett produktblad för föreningar med gröna miljöer har tagits fram, en trädgårdsmässa har arrangerats och fler följer, inspirationsresor pågår m.m.

Tema Berättande
BHF arrangerar inspirationsdagar, berättarkaféer och andra aktiviteter på tema berättande.
Sägner i hembygden
De muntliga berättarna Gun Jarnedal och Kerstin Thuresson besökte under 3 år fram till 2017  Bhfs medlemsföreningar och höll berättarkaféer och samlade in sägner från bygden och delade med sig av sägner. Sägnerna kommer att tillgängliggöras framöver.
Samarr: Berättargruppen 3:e vingen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Under Hembygdens år 2016 pågick Sveriges Hembygdsförbunds och Nordiska museets berättarprojekt Mötesplatser. Bidra med din berättelse om mötesplatser! Klicka här för att komma till webbplatsen.
SHF har också gett ut en ny skrift om Berättande, klicka här för att läsa mer

Tema Landskap/kulturmiljövård
BHF arrangerar aktiviteter på tema kulturmiljövård, ofta i samverkan med Bohusläns museum; kurser, temadagar och info.
Under 2017 startar BHF upp tema Landskap, som följer på 2016 års tema Mat – igår, idag och imorgon.
Inom temat kommer BHF att samverka med Bohusläns museum med gemensam planering och aktiviteter m.m., med Sveriges Hembygdsförbund (SHF) inom SHFs nya kulturmiljöprogram, med Västarvet och HembygdVäst kring kurser om Europeiska Landskapskonventionen arrangeras i samverkan med Västarvet.

Kvarndag – Öppen kvarn
Föreningar med kvarnar håller öppet hus med visningar och körningar, berättelser i kvarnkammaren och mycket mer. Kvarndagen initierades av BHFs Kvarngrupp, ingår numer i Hus med historias samverkansgrupp med representanter från hembygdsförbund och arbetslivsmuseer i Västra Götaland, Bohusläns museum, Västarvet, länsstyrelsen m.fl.

öppen kvarn 3 u skärmärken[1]Fotograf: öppen kvarn 3 u skärmärken[1]

Havet förenar
Sedan 2009 har hembygdsförbundet arbetat med tema havet förenar med en mängd aktiviteter som studiecirklar, inspirationsresor, föredrag, berättarkvällar.
I samverkan med bl.a. Lysekils kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.
Rapport_Samverkansprojekt_Havet_förenar_Skagerraks_Kapare_2009-2015