Årsstämma

27 September 2020

Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma 2020 
P.g.a. coronaviruset är årsstämman flyttad från maj till september, med förbehåll för att förutsättningarna kring arrangemang kan komma att förändras. 
Söndag 27 sept i Torslanda med Björlanda-Torslanda hembygdsförening som värd. 


Editerad av: Marika Russberg (2020-04-16 07:55:50)

Bohusläns hembygdsförbund

Plats: Torslanda

Börjar: 27 September 2020 09:00

Slutar: 10 May 2020 17:00

Kontakta oss

 Besök: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla. Post: Box 403, 451 19 Uddevalla.
 0522-65 65 61 / 0522 - 65 65 14[email protected]