Bodaprofiler


 Boda har genom århundradena bebotts av många framstående personer vars livsgärningar lämnat bestående minnen åt eftervärlden. Här kommer vi efterhand att presentera några av de mest intressanta personligheterna.

        Simon Hack           "Tysken"     Fräs Erik Andersson    Jones Erik    "Sjungar Anders"

Förening:

Boda hembygdsförening

Ändrad av: Boda hembygdsförening (2020-11-08 10:22:01) Kontakta föreningen
Skapad av: Boda hembygdsförening (2019-03-05 16:15:04) Kontakta föreningen