Bodaprofiler


 Boda har genom århundradena bebotts av många framstående personer vars livsgärningar lämnat bestående minnen åt eftervärlden. Här kommer vi efterhand att presentera några av de mest intressanta personligheterna.

        Simon Hack       "Tysken"     Fräs Erik Andersson     Jones Erik     Jacob Pigot

        Jann-mor  "Sjungar Anders"  

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2019-03-05 16:15:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2022-02-09 14:00:40) Kontakta föreningen