Anna Simonsdotter ("TyskAnnika")


Anna var född 1621 och i tidiga tonåren följde hon sin far, Simon Hack, till Sverige. Hon var gift två gånger, och hade tre barn.
I början av 1670-talet var Anna bosatt i Stockholm där hon försörjde sej på att brygga öl som hon hade till försäljning i ett hus på Brunkebergsåsen.

Anna anklagades 28 april 1676 inför Norra Förstadens Kämnärsrätt att ha fört barn till Blåkulla och satt därför fängslad på Barnhuset. Ett fyrtiotal vittnen talade emot henne, varav ett stort antal minderåriga, av vilka flera ej var äldre än fyra-fem år. Sonen Påål, sexton år, berättade att han blivit förd till Blåkulla men mindes inte av vem, men tillstod att modern ibland kallat honom "djävuls- och satans unge". Andra barn pekade dock ut "Tysk-Annika" som den som fört bort dem och som även låtit dem läsa ur "svarta och röda böcker" och läsa en bön som började "Vaka över oss Fan...". Dottern Catharina berättade att modern i fängelset sagt att hon vore värd att brännas levande, vilket Anna sedan hävdade hade fällts av henne i hennes ångest, men det var ändå ett av de tyngsta skälen bakom domen.

Ett annat av domskälen var att hennes förhållande "uti ord, uti åthävor och leverne med trätor, eder och svärjande haver varit esomoftast förargerligt".

Sonen Johan sade sig inte veta annat än ära och gott och att hon hållit honom till gudsfruktan. Maken Johan Gunnarsson hade aldrig märkt något misstänkt. Pastor Bergius sade att Anna gått i kyrkan och förhållit sig som en gudfruktig människa. En före detta tjänstepiga och en tidigare hyresvärdinna sa båda att Annas elaka och olydiga barn ibland förorsakat henne till bannor och oläte, men att de i övrigt inte märkt annat än gott. Anna bedyrade in i det sista sin oskuld. Trots detta dömdes hon 1676-07-27 av Kungliga kommissorialrätten, där även Urban Hjärne deltog, för häxeri till döden.

Hon avrättades den 5:e augusti 1676 med halshuggning för att sedan brännas. Redan vid nästa häxprocess som inleddes dagen därpå, framkom att de anklagande barnen lockats eller tvingats  att ljuga och detta blev slutet för häxeridomarna. Några av anstiftarna, bl a "Gävlepojken", tolv år gammal, dömdes till döden. Anna Simonsdotter Hack blev den sista kvinnan i Stockholm som dömdes till döden och avrättades som häxa.

Tillbaka till Simon Hack

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2019-03-05 15:51:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-03-05 16:07:00) Kontakta föreningen