Simon Jöransson Hack


 

Simon Hack är en av Bodas mest beryktade och omtalade personer och har lämnat bestående minnen efter sej, i form av huggna stenmonument av olika slag. Han är kanske mest känd för sina dopfuntar men också för kyrkoportaler i Leksand och Rätttvik samt stenpelare i Kristine kyrka i Falun.

Simon Hake var född i Reval (nuvarande Tallin) i Estland i augusti 1605, av tyska föräldrar. Nästa gång vi möter Simon Hake  är 1622 då han befinner sej i  Anklam, Vorpommern   i Tyskland. I vigselboken för St. Nicolai församling i Anklam i Vorpommern står att den 3 oktober 1621 Simon Hake och Anna Koltzow ingått äktenskap. Simon var då 16 år, om hans födelseår är rätt angivet. Enligt uppgift arbetade Simon som båtsman.

I Vorpommern låg in och utskeppningshamnarna för de trupper som transporterades till och från trettioåriga kriget, och Anklam var där en av garnisonsorterna.  (Det 30-åriga kriget pågår för fullt).

Han hade alltså gift sej med Anna Koltzov 1621 och 1625 föddes dottern Annika. Det förefaller som att Simon, någon gång under de kommande åren, följde med något av de återvändande skeppen till Sverige tillsammans med dottern Annika men utan hustrun Anna vars vidare öde är okänt.
Dottern Anna Simonsdotter:s (Tysk-Annika) öde kom också att bli mycket omskrivet i samband med den häxprocess som härjade i slutet av 1600-talet. Mer om detta senare.

Vad som händer de följande åren är okänt men 1637 finns han omnämnd i ett protokoll från stenhuggarämbetet. Han arbetar då som gesäll  vid Kopparberget i Falun. I en handling från 1645 omnämns han som ”bönhas” vilket innebar att han utövade sitt yrke utan att ha fullgjort sina stadgeenliga plikter mot skrået. Han betalade dock sina böter och 1647 står han som mästare med en anställd gesäll, vid Kopparberget. Någon gång före 1638 gifte Simon sej med Anna Hansdotter, född 1616 i Falun.

I början av 1650-talet bosatte sej Simon, som nu tagit sej namnet Simon Jöransson Hack, i Boda. En stor del av den sten som Simon använt vid byggandet av pelarna i Kristine kyrka hade hämtats från stenbrott i Boda och förmodligen var det den fina stenen som fick honom att flytta  dit.
Under sin tid i Boda kom Simon Hack att framställa många fina stenarbeten, såsom dopfuntar till Rättviks, Gagnefs, Aspeboda och troligen också Boda och Sundborns kyrkor. Dessutom Brudporten i Leksands kyrka och Prästporten till Rättviks kyrka m.m.
Simon, tillsammans med hustru Anna Hansdotter fick 5 barn och 16 barnbarn, av vilka 11 bildade familj i socknen. Det finns således ett stort antal ättlingar till Simon Hack i Boda.
Simons son Jöran Simonsson, född 1655, fortsatte i sin faders spår och blev också han en framstående stenhuggare med solvisare som specialitet.

Simon Jöransson Hack dog den 2 mars 1672 och är begravd i Rättviks kyrka. (Boda hade ännu inte någon egen kyrkogård)

© Upphovsskyddad text

Till "Tysk Annika"                                                                Tillbaka till "Bodaprofiler"

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2019-03-05 15:41:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2023-01-07 10:04:15) Kontakta föreningen