Sockenstugan


1996 fick Boda hembygdsförening möjlighet att förvärva den gamla sockenstugan på kyrkvallen nedanför kyrkan.
Sockenstugan har ett kulturhistoriskt förflutet som säte för kommunala sammanträden och som skollokal.

Bottenvåningen använder  nu föreningen som kansli och arkiv men har dessutom fått möjlighet att inreda ett omfattande  dräktmuséeum samt en välbesökt vävstuga. Här var tidigare  biblioteket inrymt innan det fick nya, bättre anpassade lokaler i Bodahus. På andra våningen finns en stor samlingssal som tidigare använts  för kommunala sammanträden och senare som skollokal.

 I anslutning till samlingslokalen finns ett mindre kök vilket möjliggör att använda lokalen för lite större möten eller sammanträden.

Fakta om sockenstugan
År 1875 blev Boda egen socken efter att tidigare ha varit en del av Rättviks socken. Beslutet togs redan 1856 men trädde inte i kraft förrän vid kyrkoherdeskiftet 1875, i Rättvik.
Sockenstugan byggdes redan under 1860-talet på den plats där den gamla Backgården tidigare funnits. Huset har under åren inrymt olika verksamheter. Kyrkskolan fanns i detta hus liksom skolbiblioteket och folkbiblioteket. Där fanns också kommunalfullmäktiges sal och sammanträdesrum. En tid hade Bodas polisman sitt kontor här. På övervåningen fanns en lägenhet där både tjänstgörande lärare och polis tidvis bodde. Bodas barnmorska har också haft sin bostad i detta hus. 
Redan 1876 fungerade sockenstugan som postkontor och Kungliga Generalpoststyrelsen hade beslutat att kalla poststationen för Westra Boda.
Boda brandkår har tidigare också haft sin brandstation i sockenstugans källare. Sockenstugan kom också längre fram, före kommunsammanslagningen med Rättvik 1963, att fungera som kommunalhus med tillhörande förvaltning.
 

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2019-02-14 13:58:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-02-14 15:50:34) Kontakta föreningen