Minnesfond


 

Vill du ge en gåva till

Boda hembygdsförening

i samband med att någon avlidit?

Sätt in en summa på BG 5335-7901.

Image

 

Märk inbetalningen ”Minnesfond”,

den avlidnes namn samt ditt namn

Kontakta församlingsexp. tel. 0248 736 50

för utskrift av minnesblad

Tack för din gåva!

Image

 

Editerad av: Nils Gunnarsson (2019-04-28 07:57:22)