Boda kapell


Boda kapell


Bodaborna hade lång väg att färdas för att besöka gudstjänsten i Rättviks kyrka och för att begrava sina döda på församlingens kyrkogård. Behovet av ett kapell i bygden var därför stort. Det är okänt när Bodaborna fick sitt första kapell men att det tidigt funnits ett kapell i bygden framgår att i "Interventarium Ecclesiastiticum in Retuijek" från 1586 finns noteringar om inventarier som finns "Uthi Capellet". I " Gärdsjö ladrike" finns en gammal timmerlada med avvikande utseende och ålderdomliga laxknutar vilket historiskt benämnts "Vapenhuset". Den dendrokronologiska dateringen visar att byggnaden är från 1560/61 och det finns teorier att denna gamla timmerbyggnad kan vara en del av det ursprungliga kapellet i Boda.

I början av 1600-talet fick Ovanhedsborna tillstånd att bygga ett nytt kapell vilket uppfördes 1618-1623. Själva byggnaden var 20 alnar lång och 15 alnar bred och låg på nuvarande gamla kyrkogården. Där fanns också en klockstapel vilken 1764 revs och ersattes med en ny kraftigare byggnad. 
Med tillkomsten av ett eget kapell fick Bodaborna möjlighet att fira gudstjänst på hemmaplan men vid barndop och begravningar var man fortfarande hänvisad till att gå till Rättviks kyrka. Först 1732 fick Bodaborna tillstånd att bygga en egen kyrkogård där man kunde begrava sina döda.
I Bodas nordligaste byar, Gulleråsen och Kärvsåsen, var det vanligt att man valde att döpa sina barn i Ore kyrka, vilken låg mycket närmare än Rättvik.

Efter Karl XII:s död startade Erikanders Erik Andersson i Kärvsåsen en intensiv och långvarig kampanj för en separation från kyrkan i Rättvik och han understöddes av flera tunga namn i bygden (Ovanheds befrielsekamp). Men Rättvik motsatte sej på det bestämdaste någon separation, man ville inte avstå från skatteinkomsterna från Boda, och det skulle dröja ända fram till 1875 innan Boda äntligen fick bilda en egen församling.

I samband med den nya kyrkan i Boda stod klar 1851 revs det gamla kapellet och mycket av de gamla oersättliga inventarierna skingrades. En del har turligt nog återfunnits och tagits tillvara men mycket har förstörts och det finns förmodligen fortfarande föremål liggande i ladorna som inte tagits tillvara.

Tillbaka till "Boda kyrka"
 

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-12-13 18:37:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-02-02 17:35:10) Kontakta föreningen