Gammelgården


Gammelgårdens byggnader

In English

Boda Gammelgård började byggas 1928, då Sjonsstugan flyttades hit till det vackra Silvbergsänget. Under åren har gården fyllts på men flera byggnader som har traditioner från bygden. Ytterligare några timmerhus har, eller ska flyttas till gården under kommande år.

Sjonsstugan kommer från Osmundsberg och flyttades till nuvarande plats 1928 men är förmodligen byggd under första hälften av 1800-talet. Stugan var bebodd fram till 1917 då Sjonsmor dog, därefter stod den öde.
Läs mer...

Bodforsstugan är från 1700-talet och kommer från den första gästgivargården i Boda kyrkby. Loftkammaren har i äldre tid tjänstgjort som brudklädningskammare.
Läs mer.....

 Ängslada från byn Silverberg, byggd omkring 1715. En av alla små lador som fanns ute på ägorna. Man var noga med att allt hö skulle tas tillvara.

Härbre från fäboden Hållberget, byggt under tidigt 1800-tal. Husen byggdes på detta sätt för att försvåra för möss och råttor att ta sig in. I den vänstra knutraden växer den rödlistade varglaven. Det var bybor från Lenåsen, Solberga och Västanå som nyttjade Hållbergets fäbod och den lades ned 1950

Fäbodstuga från Silverbergsbodarna, byggd sent 1800-tal.

Fjus, fähus från Silverbergs fäbod, från sent 1800-tal. Silverbergsbodarna hade som mest 40 hushåll med djur när den var som störst och det var bybor från Kyrkbyn, Kärvsåsen och Östbjörka som nyttjade den. Fäboden lades ned 1947.

Eldhus Sters, (dialektalt uttryck för stekarehus) eldhus från Hållbergets fäbod, tidigt 1800-tal. Eldhuset har jordgolv och en eldstad utan skorsten mitt på golvet. Genom en röklucka i taket leds röken ut. I eldhuset kokade man mjölk som man gjorde ost och messmör av.

Ärtlada från från byn Silverberg, 1700-tal. Ladan kommer från Drängollasgården i byn och har varit trösklada. Rättviksärten har odlats i Dalarna sedan Gustav Vasas tid. Rättvikarna förstod tidigt nyttan med baljväxten, både för dess näringsinnehåll men också för dess förmåga att binda näring i jorden.  Rättviks egen ärt har odlats i området sedan 1550-talet och har varit känd för sin smak och sitt höga näringsinnehåll. Man gjorde mjöl av ärterna och av mjölet bakades det ”artbullö” eller gjordes ärtgröt. Under tider av missväxt och fattigdom klarade sig rättvikarna bättre än sina grannar tack vare sina ärter.

Stötollashärbret är Gammelgårdens äldsta byggnad och kommer från Stötollasgården i Lenåsen. Dubbelhärbret är timrat med medeltida rännknutar och de äldsta stockarna är daterade till 1531 och de yngsta till vintern 1537-38.

Hållbergsbåten. Båten som är en typiskt smäcker och lättrodd Solleröbåt köptes i slutet av 1800-talet av Gäl Erik Hansson (1848–1913). Den användes av lenåsborna på deras väg till Hållbergets fäbod. Man rodde då över de tre sjöarna Gravsjön, Mulassen och Källasen. Mellan sjöarna fick de dra eller bära båten.

Dansladan flyttades till Gammelgården 1972 och är ursprunligen en trösklada från Dådran. Här ordnas danser under hela sommaren och är mycket använd för olika arrangemang.

 

 

 

Image

 


 

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-11-10 09:23:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2022-07-26 09:13:23) Kontakta föreningen