Gammelgården


Gammelgårdens byggnader
 

Boda Gammelgård började byggas 1928, då Sjonsstugan flyttades hit till det vackra Silvbergsänget. Under åren har gården fyllts på med flera byggnader som har traditioner från bygden. Ytterligare några timmerhus har, eller ska flyttas till gården under kommande år.

Sjonsstugan kommer från Osmundsberg och flyttades till nuvarande plats 1928 men är förmodligen byggd under första hälften av 1800-talet.
Stugan var bebodd fram till 1917 då Sjonsmor dog, därefter stod den öde. I samband med flyttningen gjordes vissa förändringar, fönstren försågs med blyspröjsar, spisen i köket murades om och en öppen spis murades i utistugan. Parstugan har en inredning som kommer från Pellasgården i Ovanmyra och målningarna i utistugan har utförts 1860 av Erkers Anders Hansson (1834-1869), kallad Sjungar Anders.

Bodforsstugan är från 1700-talet och kommer från den första gästgivargården i Boda kyrkby. Loftkammaren har i äldre tid tjänstgjort som brudklädningskammare.

Stötollashärbret är Gammelgårdens äldsta byggnad och kommer från Stötollasgården i Lenåsen. Dubbelhärbret är timrat med medeltida rännknutar och de äldsta stockarna är daterade till 1531 och de yngsta till vintern 1537-38.

Dansladan flyttades till Gammelgården 1972 och är ursprunligen en trösklada från Dådran. Här ordnas danser under hela sommaren och är mycket använd för olika arrangemang.

Mer information om gårdens byggnader finner du här: (PDF)

 

 

Image

 


 

Förening:

Boda hembygdsförening

Ändrad av: Boda hembygdsförening (2019-02-09 12:08:54) Kontakta föreningen
Skapad av: Boda hembygdsförening (2018-11-10 09:23:40) Kontakta föreningen