Gulleråsen


Gulleråsen är den nordligaste och största byn i Boda. Språkforskarna håller för möjligt att 
namnet kommer av kvinnonamnet Gulla alternativt ordet Gullarv i betydelsen bördig
slåttermark. Det finns dock en sägen som säger att namnet kommer från jättekvinnan Gulla
eller Gullas Ingeborg som bodde här tidigt. (Gullas söner hette Osmund, Kärf och Änder.
Efter dessa har de andra byarna i Äsarna fått sina namn.)
När de första människorna kom till Gulleråsen, och vilka de var, vet vi inte. Det finns inga
arkeologiska fynd från Gulleråsen. I Rättvikstrakten har man funnit stenyxor och vid Oresjön
fanns stenåldersbosättningar redan under tiden 4000 - 2000 f'öre Kristus. I Kärvsåsen har
man funnit en så kallad skafthålsyxa från yngre stenåldern.
Eftersom Gulleråsen ligger i "stråket" mellan Rättviken och Oresjön har rimligen många
jägare och fiskare vandrat förbi redan under stenåldern. I boken om Dalbyn antar man att det
uppstod fast bebyggelse med jordbrukare där någon gång under 1000- eller 1100- talen efter
Kristus och rimligen torde detsamma gälla även f'ör Gulleråsen.

Gulleråsen nämns första gången i skrift 1539.
1541 fanns det 4 skattskyldiga gårdar i byn. 1613 var antalet 8, 1691 var antalet 21 och 1784
var antalet 32. Vid Storskiftet 1837 fanns det 46 gårdar i byn. År 1 851 fanns det 331 innevånare i byn i 54
hushåll. 1910 fanns det 70 gårdar.

Sedan" urminnes tider" tillhörde Gulleråsen, Ovanheds fjärding i Rättviks socken. Från1618
fanns ett kapell där gamla kyrkogården idag ligger i Boda kyrkby, men där var det gudstjänst
endast var fjärde söndag. Avståndet till sockenkyrkan i Rättvik har alltid uppfattats som stort.
En söndag 1640 gick därför några Boda-karlar anförda av Lars Hansson från Gulleråsen till
Ore kyrka och anhöll om att få bli del av Ore socken. Med sig hade man trästavar där många,
kanske alla, bönder i norra Boda skurit sina bomärken. Prästen och församlingen i Ore biföll
denna ansökan. Överflyttningen till Ore stoppades dock senare av prästerna i Rättvik och
domkapitlet i Västerås. Enligt kyrkböckerna har Gulleråsborna långt fram i tiden åkt eller gått
till Ore kyrka för att få sina barn döpta. Först 1875 blev Boda egen socken. (Den nya kyrkan
var färdig redan 1851.)

Idag finns 157 bebodda (permanent eller för fritidsbruk) fastigheter i byn. Sista december
2013 var 181 personer skriva i byn. 111 män och 70 kvinnor. I åldersgruppen 0 till 20 år
fanns 28 personer (21 pojkar och 7 flickor). I åldersgruppen 21 till 64 år 94 personer (53 män
och 41 kvinnor) och i åldern 65 och uppåt fanns 59 personer (37 män och 22 kvinnor). Ett rätt
stort manligt överskott alltså. 1851 var det annorlunda. Av byns dåvarande 337 innevånare var
84 män, 92 kvinnor, 68 pojkar och 93 flickor.
Mer fakta finns att läsa i Gulleråsboken som finns att köpa i vår webbutik

Tillbaka till "Byarna i Boda"

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-11-09 14:41:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-02-02 17:24:41) Kontakta föreningen