Kärvsåsen


Kärvsåsen ligger närmast söder om Gulleråsen. Var namnet kommer från är oklart men skulle kunna komma från ordet ”kjörvidh”  och betyda ädelträvirke.  Här har funnits flera ädla trädslag, t ex lind.

Namnet uttalas i dialekten "Kjörsåsen"och det finns de som tror att det har med kyrka ("kjörtja") att göra och att det för länge sedan skulle ha funnits en helgedom här.
Enligt en sägen, upptecknad av Erikhans Hans Olsson från Bodakyrkby,
"Ska det i Kärvsåsen (Kyrkiöåsen) funnits ett hednatempel. Rester av urnor och avgudabilder samt brandrester ska ha hittats vid grävningar i marken. Antagligen har hednatemplet bränts när kristendomen infördes".
 
Man ska nog tolka sägner med viss skepsis men säkert vet man att man hittat gravrester på platsen.

I Kärvsåsen har man funnit rester av en gammal begravningsplats vid Kyrklösåkern i närheten av Kärvsåsens skola. Tyvärr gjordes aldrig någon C-14datering på skelettdelarna, detta skulle ha kunnat ge mycket viktig information om Bodas forntida historia. Men en mycket trolig teori är att det är en begravningsplats från Digerdöden och i så fall från mitten av 1300-talet. Under kristen tid har det alltid varit viktigt att begrava sina döda i vigd jord och därför kan man förmoda att även denna begravningsplats varit en helgad plats.

Men vi vet inte så mycket om dessa tidiga invandrare då spåren de lämnat efter sej i bodabygden är mycket få. De enda fynd som dokumenterats är en skafthålsyxa, funnen i ett stenröse i Kärvsåsen 1875, samt en ”numera försvunnen” (enl. Karl Erik Forslund i boken ”Från källorna till havet”) flintkniv som säg ha upphittats i Sinksjön. I närheten av stenyxans fyndplats hittades ett tiotal år senare, vid dikning av en mosse på 1 meters djup, en urholkad stock. Stocken var dock rutten i ena ändan varför den fick ligga kvar i jorden. Nyligen har det också hittats 2 större och 1 mindre rösen, som av arkeologer bedömts som ”mycket intressanta” och är inlagda på Raa:s fornminneskarta. Om det är gravrösen eller ovanligt stora odlingsrösen går ej att säkert avgöra utan en mer omfattande undersökning.

Tillbaka till "Byarna i Boda"

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-11-09 14:39:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-01-29 10:57:22) Kontakta föreningen