Änderåsen


Änderåsen sägs vara en av de allra äldsta byarna i Boda och ligger mellan Osmundsberg och Silverberg. Den nämns 1549 som Änderåsen, men skrevs på 1600-talet även Enneråsen. Enligt "Ortnamn i Dalarna" innehåller namnet en genitiv av det gamla mansnamnet Önd, fornvästnordiskt Eyvindr. Det var en av de mindre byarna, 7 hushåll 1691 och 13 hushåll 1784. 1663 fanns 3 kvarnar i Änderåsströmmen, nu Sinksjöån, som går från Sinksjön till Mödalen.

På Hyttänget kan man fortfarande se rester av den hytta som fanns här. På platsen syns tydliga spår efter åtminstone två dammar, några byggnader, platsen för ett vattenhjul samt inte minst flera slagghögar.
 
Under slutet av 1800-talet och första delen av 1900-talet utvecklades Änderåsen till att bli en by med många olika aktiviteter och verksamheter. Här fanns ett tegelbruk, ett mycket populärt tivoli och café, varje år firades midsommar på Gullbacken, vid Sinksjön finns en fin badplats och 1944 öppnade Änderåsens tvättstuga en omfattande verksamhet.

Idag är allt borta frånsett den vackert belägna Sinksjöns Camping och badplats som är flitigt besökt under sommarmånaderna.

Tillbaka till "Byarna i Boda"

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-11-09 14:36:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-01-28 12:42:21) Kontakta föreningen