Lenåsen


Lenåsen är en långsträckt by högt belägen på en ås öster om kyrkbyn och har en bymiljö med kuperad terräng med flera åtskilda gårdsklungor. Från den nordligaste delen, Jugasskär, har  man en vidunderlig utsikt mot sydväst. En Jon Halvardsson i Lenåås omtalas 1508, vilket är det äldsta skriftliga  belägget för byn.  

I dialekten uttalas namnet "lönåsen" med korta stavelser. Om namnet kommer av lönn eller lund är oklart men Karl Erik Forsslund skriver att här stod en gammal lönn högst upp på backen så troligen är det dennas föregångare som gett namn åt byn. Idag växer också några stora askar på en högt  belägen gård i byn. Askens nordligaste växtzon uppges vara Värmland så dessa stora askar är mycket ovanliga så långt norrut. 

 På Lenåsens hemsida www.lenasen.se kan du följa vad som sker, både i text och bild.

Image

Karta över Lenåsen

Tillbaka till "Byarna i Boda"​​​​​​​

 

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-11-09 14:26:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2020-10-26 09:30:56) Kontakta föreningen