Ovanmyra


Ovanmyra är, efter Solberga, Bodas äldsta by. Från Solberga skedde en utflyttning norrut "ovan myren" och man vet från gamla dokument att 1541 fanns det fyra hushåll i Offenmyre och trettio år senare hade det ökat till sju bosättningar.

De goda förutsättningarna för jordbruk och boskapsskötsel på den gamla bördiga sjöbotten gjorde att byn växte ganska snabbt och under 1600-talet hade Ovanmyra växt om Solberga som traktens största by. Vid storskiftet 1836 hade befolkningen ökat till 37 gårdar i vilket det bodde 335 personer.

Ovanmyra kom under 1800-talet att tävla med Boda om rangen som socknens centrum. Här fanns gästgiveriet 1854 som drevs av Per Ulrik Bodfors och hans maka Sara Brita Forsbäck. I templarlokalen Frid bedrevs handelsbod och postkontor. Bygdens första telegrafstation inhystes hos fam. Back på Nygårdsvallen.
År 1900 fanns det noterat 46 gårdar i Ovanmyra.

Ovanmyra kom fortsatt att vara en typisk jordbruksbygd där de flesta levde på jord- och skogsbruk. Först i mitten av  1900 -talet började det växa upp industrier med bl.a flera sågverk, såsom Ensens sågverk, Lomansågen och Brändsågen. Dessutom kom Solberga kalkbruk och Fosfatfabriken att ge välkomna arbetstillfällen.

Idag är jordbruket och djurhållningen avvecklad men markerna hålls öppna med hjälp av hästbete och hö som odlas till försäljning. 
2017 hade Ovanmyra 127 fastighetsägare, varav 86 fastigheter med fast boende och 41 st fritidsboende.

Tillbaka till "Byarna i Boda"

 

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-11-09 14:22:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-01-28 12:39:35) Kontakta föreningen