Solberga


Mycket tyder på att Solberga är den äldsta bosättningen i det vi nu kallar Boda socken  (f.d. Boda Kommun). lnom socknen har gjorts fynd  som visar att dessa trakter var bebodda redan under stenåldern.

Byn Solberga nämns i skrifterna så tidigt som 1508. De båda byarna Västanå och Ovanmyra är namngivna med utgångspunkt från Solberga. Under femtonhundratalet benämns hela nuvarande Boda socken samt byarna Born, Gärdsjö och Östbjörka som Solberga fjärding.

Skattelängden från 1541 visar att det då fanns åtminstone fem gårdar i byn. Vilka dessa gårdar är kan nog inte med säkerhet fastslås. Det finns alltför många osäkra faktorer, släkter som flyttat eller upphört av andra orsaker, nya ägare eller att man helt enkelt flyttat hus. Det sistnämnda var mycket vanligt i äldre tider, nästan alla hus var timrade och inte alltför komplicerade att frakta till en annan plats.

En av byns mest besökta platser är det gamla Solberga kalkbrott som lades ner redan 1963 men som idag är plats för en av Sveriges största lokaler av blodnycklar. Vid midsommartid kan man se tusental av denna vackra, blodröda orkidée täcka marken i det gamla kalkbrottet. I maj blommar här också stora mängder av den ovanliga majvivan.

I början av sextiotalet gjordes några provborrningar för att undersöka hur djupt kalkstenslagret sträckte sig. Ur dessa borrhål, som är mellan 100 och 150 meter djupa, sipprar nu kontinuerligt små mängder av bergolja upp i dagern.

Tillbaka till Byarna i Boda

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-11-09 14:16:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-01-28 12:03:36) Kontakta föreningen